16.12.10


brrrrrrrrrrrrr... kaaaaaalt... hundekaaaaalt... lasst mich rein!

12.12.10


jaaa... ich muss mir meinen Kaffee auch hart erarbeiten.

11.12.10


tss... wenn die vergessen mein Hundebett mitzunehmen...